Wybierz język:
  • Szybki kontakt:

Działania z zakresu wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Działania z zakresu wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Firma ZAMKON realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działania z zakresu wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Tytuł projektu:

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Firmy ZAMKON w Kędzierzynie-Koźlu wraz z przeprowadzeniem projektu badawczego pt. „Stacja Redukcji Ciśnienia i Redukcyjno – Schładzająca”

Priorytet inwestycyjny:

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorami szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa niezależnego obiektu badawczo-rozwojowego obejmującego strefę badań i produkcji prototypowej wraz z jego pełnym wyposażeniem. Powstały obiekt będzie w pełni dostosowany do prowadzenia prac badawczych z zakresu opracowywania nowych typów armatury przemysłowej. Dodatkowo projekt zakłada przeprowadzenie projektu badawczego (prace przemysłowe oraz rozwojowe) mającego na celu opracowanie nowego typu armatury przemysłowej w postaci innowacyjnej stacji redukcji ciśnienia i redukcyjno – schładzającej.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa PPA ZAMKON w rynku armatury przemysłowej przeznaczonej dla różnego rodzaju systemów instalacji przemysłowych oraz wdrożenie do produkcji przedsiębiorstwa nowych technologii, stanowiących innowacyjny i nie występujący dotychczas na rynku krajowym produkt posiadający nowe cechy funkcjonalne. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału rozbudowanej jednostki badawczo-rozwojowej oraz dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do wymagań i zapotrzebowania rynkowego w szczególności oczekiwań klienta. Planowany do realizacji projekt ma zapewnić wzmocnienie przedsiębiorstwa będącego na kolejnym etapie ekspansji rynkowej, poprzez jego rozbudowę, doposażenie a co najważniejsze wsparcie procesu badawczego, co w konsekwencji umożliwi osiągnięcie sukcesu rynkowego. Projekt w sposób bezpośredni wpłynie na realizację celu działania 1.1 RPO WO, tj. Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, gdyż w wyniku projektu dojdzie do rozbudowy działu B+R, a tym samym stworzenie w pełni samowystarczalnej jednostki badawczo-rozwojowej. Ponadto w wyniku realizacji projektu dojdzie do rozbudowy kadr badawczych w przedsiębiorstwie, poprzez utworzenie trzech stanowisk w pełni ukierunkowanych na prowadzenie prac B+R. Dodatkowo projekt badawczy wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz przyczyni się do realizacji dalszychprojektów badawczych bazujących na wynikach przedmiotowego projektu. Dodatkowo w wyniku zakończenia realizacji przedmiotowego projektu dojdzie do rozpowszechnienia wyników badań poprzez ich prezentację na konferencjach naukowych lub poprzez ich publikację w czasopismach specjalistycznych.

Wartość projektu ( netto ): 10 985 615,94 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 064 060, PLN


Nie trać pary!

Adres email: office@zamkzamkon.com.pl

Biuro Handlowe i Projektowe

Zakład Produkcyjny

ul. Jana Cybisa 23
47-206 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Żabieniec)

tel./fax (+48) 77 482 40 71
tel./fax (+48) 77 482 09 67
tel. (+48) 77 472 20 10

Logistyka i Zakład Produkcyjny (dostawa i odbiór towaru)
ul. Mostowa 35A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 482 34 94

Dział Badawczo-Rozwojowy

ul. Mostowa 35
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 483 06 16Copyright Zamkon © 2023 Projekt i wykonanie - MadeOnMoon.pl Aplikacje webowe, strony www i sklepy internetowe - MadeOnMoon.pl