Wybierz język:
  • Szybki kontakt:

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zapraszmy do kontaktu przez formularz kontaktowy lub przez dane wyświetlone po prawej stronie






KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – informuję, że:

1/ ZAMKON Armatura i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Jana Cybisa 2, 47-206 Kędzierzyn Koźle; NIP 749-18-41-0422 jest odbiorcą i administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO). Upoważnionym do bezpośredniego kontaktu w imieniu ADO jest Magdalena Parzonka, Telefon: (+48) 77 / 482 40 71

2/ Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem strony internetowej ADO. Dane Pani/Pana będą przetwarzane pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3/ Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie nie dłuższy niż okres niezbędny do rzetelnego udzielenia odpowiedni na zadane pytanie nie dłuży jednak niż 6 miesięcy.

4/ Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

5/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieudzielenie odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem strony internetowej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem strony internetowej administratora danych, tj.: ZAMKON Armatura i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Jana Cybisa 2, 47-206 Kędzierzyn Koźle; NIP 749-18-41-042

Oświadczam, że powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie oraz zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.


Dane kontaktowe

Adres email: office@zamkzamkon.com.pl

Biuro Handlowe i Projektowe

Zakład Produkcyjny

ul. Jana Cybisa 23
47-206 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Żabieniec)

tel./fax (+48) 77 482 40 71
tel./fax (+48) 77 482 09 67
tel. (+48) 77 472 20 10

Logistyka i Zakład Produkcyjny (dostawa i odbiór towaru)
ul. Mostowa 35A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 482 34 94

Dział Badawczo-Rozwojowy

ul. Mostowa 35
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 483 06 16



Dojazd do nas




Nie trać pary!

Adres email: office@zamkzamkon.com.pl

Biuro Handlowe i Projektowe

Zakład Produkcyjny

ul. Jana Cybisa 23
47-206 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Żabieniec)

tel./fax (+48) 77 482 40 71
tel./fax (+48) 77 482 09 67
tel. (+48) 77 472 20 10

Logistyka i Zakład Produkcyjny (dostawa i odbiór towaru)
ul. Mostowa 35A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 482 34 94

Dział Badawczo-Rozwojowy

ul. Mostowa 35
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 483 06 16



Copyright Zamkon © 2024 Projekt i wykonanie - MadeOnMoon.pl Aplikacje webowe, strony www i sklepy internetowe - MadeOnMoon.pl