Wybierz język:
  • Szybki kontakt:

Węzły cieplne

Węzły cieplne

Węzły cieplne

1. Informacje ogólne

Firma ZAMKON jest producentem kompaktowych węzłów cieplnych opartych na wymiennikach płaszczowo rurkowych typu JAD jako pakietów gotowych do montażu na instalacji. Oferujemy także węzły cieplne oparte na wymiennikach płytowych jako opcje wykonania. Preferujemy stosowanie wymienników typu JAD jako bardziej odpornych na uderzenia wodne.

2. Przeznaczenie pakietu

Pakiet przeznaczony jest do podgrzewania wody centralnego ogrzewania (C.O.) i dla celów technologicznych (C.W.T.). Standardowe wykonanie ujmuje pełne wyposażenie strony pierwotnej (parowo-kondensacyjnej), natomiast najbliższe orurowaniestrony wtórnej wymiennika możemy wyposażyć w niezbędną armaturę i elem. AKP(do uzgodnienia z użytkownikiem i występuje jako opcja dostaw). W zależności od spełnianej funkcji pakiet może być wyposażony w zawór regulacyjny sterowany poprzez regulator pogodowy lub inne wymagane układy.

3. Charakterystyka (przykład zastosowania)

Węzeł wymiany ciepła, para wodna nasycona – woda gorąca centralnego ogrzewania (CO) oparto na przepływowym, przeciwprądowym wymienniku ciepła typu JAD. Pakiet wyposażono wramę wsporczą na podporach, na której zamocowano wymiennik JAD oraz orurowanie strony parowo-kondensatowej ze wszystkimi wymaganymi urządzeniami.

Zakłada się zasilanie Jad-a po stronie pierwotnej parą wodną nasyconą o ciśnieniu max 1,6 MPa i temperaturze max 200 0C a po stronie wtórnej wodą centralnego ogrzewania o ciśnieniu max 0,6 MPa i temperaturze max 110 0C. Na rurociągu parowym zasilającym zabudowano zawór regulacji temperatury z siłownikiem elektrycznym. Zawór powiązany będzie ze skrzynką sterowniczą, w której zabudowany będzie regulator elektroniczny temperatury sprzężony z regulatorem pogodowym (opcja), a dalej z czujnikiem i przetwornikiem temperatury zabudowanym na rurociągu wody gorącej do centralnego ogrzewania. Przed zaworem regulacyjnym zabudowano osuszacz pary służący do oddzielania kondensatu podczas rozruchu i pracy oraz do wyłapywania zanieczyszczeń stałych. Na rurociągu zabudowano miejscowe układy pomiarowe ciśnienia i temperatury oraz armaturę odcinającą. W razie problemów z zaworem regulacyjnym można tymczasowo użyć obejścia – by-pass.

Na rurociągu kondensatu zabudowano odwadniacz dzwonowy, armaturę odcinającą, spust i obejście awaryjne by-pass. Spust służy do odprowadzania wody w razie remontów lub ułatwienia demontażu odwadniacza w czasie pracy. Separator pary wyposażony jest w odwadniacz dzwonowy i spust do okresowego odprowadzania zanieczyszczeń.

Cały pakiet standardowo jest zabezpieczony antykorozyjnie.

Węzeł cieplny nie posiada zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia zarówno ze strony pierwotnej jak i wtórnej. Zaleca się zabezpieczenie strony parowej na źródle zasilania parą.Strona pierwotna jest zaprojektowana na max ciśnienie 16 bar. W obiegu wtórnym występuje małe ciśnienie głównie od ciśnienia hydrostatycznego słupa cieczy w sieci c.o. i od ciśnienia tłoczenia pompy obiegowej.

4. Sposób zamawiania

W celu prawidłowego doboru węzła dla danego typu procesu grzania należy podać prawidłowe dane wejściowe,określić wymaganą moc cieplną, a także wymagane wyposażenie węzła. Węzły mogą być dostarczane jako typowe ZAMKON, lub jako rozwiązania nietypowe narzucone przez klienta.

Do pobrania

Karta katalogowa

Nie trać pary!

Adres email: office@zamkzamkon.com.pl

Biuro Handlowe i Projektowe

Zakład Produkcyjny

ul. Jana Cybisa 23
47-206 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Żabieniec)

tel./fax (+48) 77 482 40 71
tel./fax (+48) 77 482 09 67
tel. (+48) 77 472 20 10

Logistyka i Zakład Produkcyjny (dostawa i odbiór towaru)
ul. Mostowa 35A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 482 34 94

Dział Badawczo-Rozwojowy

ul. Mostowa 35
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 483 06 16Copyright Zamkon © 2024 Projekt i wykonanie - MadeOnMoon.pl Aplikacje webowe, strony www i sklepy internetowe - MadeOnMoon.pl