Wybierz język:
  • Szybki kontakt:

Działania z zakresu współpracy gospodarczej i promocji

Działania z zakresu współpracy gospodarczej i promocji

Firma ZAMKON realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działania z zakresu współpracy gospodarczej i promocji realizowane przez firmę Zamkon w Kędzierzynie-Koźlu.

Priorytet promocyjny:

W wyniku realizacji projektu przewidywane jest podjęcie działań z zakresu współpracy gospodarczej oraz promocji celem zwiększenia poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa, internacjonalizacja. Przewiduje się podjęcie działań proeksportowych poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych, a także poprzez organizację misji gospodarczych ukierunkowanych na indywidualnych odbiorców z obszaru przemysłu ciężkiego.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwój eksportu, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki handlowej na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu zapewnić ma wzmocnienie przedsiębiorstwa będącego na kolejnym etapie ekspansji rynkowej, poprzez jego promocję na nowych rynkach zagranicznych oraz dotychczasowym, a w konsekwencji umożliwić osiągnięcie sukcesu rynkowego w postaci dalszego ugruntowania pozycji i kolejnego przejęcia części rynku armatury przemysłowej. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, w zakresie przewagi informacyjnej, będzie związany z procesami kreowania promocji. Promocja produktów przyczyni się do wzmocnienia ich jakościowej i cenowej przewagi konkurencyjnej. Podczas podejmowanych działań zaplanowanych w ramach przedmiotowego projektu potencjalni nabywcy zostaną poinformowani 

o walorach jakościowych produktu oraz o atrakcyjności cenowej skorelowanej z jakością poszczególnego asortymentu, co zostanie zrelatywizowane do oferty konkurencji. Działanie to będzie kształtowało preferencje nabywców, co doprowadzi do akceptacji oferty przez potencjalnych odbiorców. W wyniku realizacji projektu przewidywane jest m.in. wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych co będzie polegało na utworzeniu działu eksportu oraz wyodrębnienie w ramach działu komórek np. ds. obsługi rynków europejskich. Ponadto przewidywane jest wprowadzenie zmiany procesowej tj. opracowanie nowych procedur i procesów pakowania i wysyłki produktów na rynki zagraniczne.


Wartość projektu: 608 415,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 298 123,35 PLN


Nie trać pary!

Adres email: office@zamkzamkon.com.pl

Biuro Handlowe i Projektowe

Zakład Produkcyjny

ul. Jana Cybisa 23
47-206 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Żabieniec)

tel./fax (+48) 77 482 40 71
tel./fax (+48) 77 482 09 67
tel. (+48) 77 472 20 10

Logistyka i Zakład Produkcyjny (dostawa i odbiór towaru)
ul. Mostowa 35A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 482 34 94

Dział Badawczo-Rozwojowy

ul. Mostowa 35
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(dzielnica Azoty)
tel. (+48) 77 483 06 16Copyright Zamkon © 2023 Projekt i wykonanie - MadeOnMoon.pl Aplikacje webowe, strony www i sklepy internetowe - MadeOnMoon.pl